Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T19:51:42+01:00
Las galeriowy – las występujący w strefie sawanny wzdłuż rzek, w dolinach zalewowych, czerpiący wodę z płytko położonych wód gruntowych. Gdy rzeka jest wąska, korony drzew stykają się nad nią tworząc zacienioną galerię.

Namorzyny (lasy namorzynowe, mangrowia) - wiecznie zielone lasy w strefe międzyzwrotnikowej znajdujące się w zasięgu pływów morskich. Szczególnie bujna roślinność porasta zabagnione ujścia rzek. Składają się głównie ze słonoroślowych drzew i krzewów, które przystosowały się do ruchomego podłoża i zalewania słoną wodą (m.in. korzenie podporowe i oddechowe).

Las parkowy – strefa przejściowa pomiędzy lasem równikowym, a sawanną. W lesie parkowym drzewa rosną w niewielkich skupiskach na pograniczu zwartych obszarów leśnych. Zbliżony charakter ma step parkowy.
11 3 11