Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-15T19:54:27+01:00
II zasada dynamiki

Treść drugiej zasady dynamiki brzmi:
Przyspieszenie jakie nadaje niezrównoważona siła F ciału o masie m jest wprost proporcjonalne do tej siły, a odwrotnie proporcjonalne do masy ciała.

Ponieważ zarówno przyspieszenie jak i prędkość są wielkościami wektorowymi, to precyzyjniej byłoby przedstawić II zasadę dynamiki w postaci wzoru ze strzałkami nad symbolem siły i symbolem przyspieszenia.

Ta postać wzoru na II zasadę dynamiki mówi nam, nie tylko o samej wartości przyspieszenia, ale też o kierunku i zwrocie:
Kierunek i zwrot wektora przyspieszenia jest taki sam jak kierunek i zwrot wektora siły.
Prosty przykład:

Jeśli na ciało o masie 5 kg zadziała niezrównoważona siła o wartości 2 niutonów, to wartość przyspieszenia tego ciała wyniesie:

Kierunek i zwrot przyspieszenia ciała będzie zgodny z kierunkiem i zwrotem działającej siły.

Siła w II zasadzie dynamiki
Jeśli na ciało działa tylko jedna siła, to II zasada dynamiki jest prosta do zastosowania. Jednak jeżeli sił będzie większa ilość? - w, 3 albo nawet jeszcze więcej?
- Którą z tych sił podstawić? Odpowiedź jest prosta. W takiej sytuacji podstawiamy do wzoru siłę wypadkową. Siła wypadkowa "zawiera w sobie" wszystkie działające siły składowe i pozwala na poprawne obliczenie przyspieszenia.
Można więc sformułować II zasadę dynamiki w postaci.
2009-12-15T19:54:09+01:00
Druga zasada dynamiki obowiązuje w inercjalnych układach odniesienia. Mówi ona, ze ciało porusza się ruchem przyspieszonym pod wpływem wypadkowej siły działającej na to ciało. Przyspieszenie ciała jest wprost proporcjonalne do wypadkowej siły. Większa wypadkowa siła powoduje większe przyspieszenie ciała.