Maciek z rodzicami planuje wakacyjny wyjazd. Biuro podróży oferuje14-osobowy pobyt na Mazurach dla 3-osobowej rodziny w cenie 2100zł (noclegi+wyrzywienie). Za 16-dniowe wczasy 3 osobowej rodziny w Zakopanym trzeba zapłacić 2775 zł przy czym 12% tej kwoty stanowią koszty dojazdu. Ile trzeba zapłacić za każdy dzień pobytu 1 osoby na Mazurach a ile w Zakopanym??
Wynik zaokrąglij do pełnych złotych.


Pliss pomuszcueee

2

Odpowiedzi

2009-12-15T20:05:54+01:00
Mazury:
2100zł:14dni=150zł
150zł:3osoby=50zł
Jedna osoba za jeden dzień zapłaci 50zł

Zakopane:
dojazd:
2775zł x 12%=333zł

2775zł-333zł=2442zł - koszt bez dojazdu

2442zł:16dni=153zł (w przybliżeniu)
153zł:3osoby=51zł
Jedna osoba zapłaci 51zł
2009-12-15T20:07:06+01:00
Mazury;
2100:14=150(zł) cena za pobyt 1-dniowy 3 osób
150:3=50 (zł) cana za pobyt 1-dniowy 1 osoby

Zakopane;
12%*2775=2775*12/100=33300/100= 333 - koszty dojazdu

2775zł-333zł=2442zł
2442/16 to w przybliżeniu 153 - cena za pobyt 1-dniowy 3 osób
153:3=51 (zł) cana za pobyt 1-dniowy 1 osoby


Odp. Za każdy dzięń pobytu jednej osoby na Mazurach trzeba zapłacić 50zł, a w Zakopanym 51 ;)