Odpowiedzi

2009-12-15T19:59:35+01:00
SUROWCE CHEMICZNE POLSKI

ZŁOŻA FORMACJI EWAPORATOWYCH:

GIPSY I ANHYDRYTY

PERMSKIE GIPSY I ANHYDRYTY

TRZECIORZĘDOWE GIPSY I ANHYDRYTY

SOLE KAMIENNE I POTASOWO-MAGNEZOWE

PERMSKIE SOLE KAMIENNE I POTASOWO-MAGNEZOWE

POKŁADOWE ZŁOŻA SOLNE

WYSADOWE ZŁOŻA SOLNE

TRZECIORZĘDOWE SOLE KAMIENNE

SIARKA RODZIMA

STRONT

NIEEWAPORACYJNE ZŁOŻA OSADOWE

FOSFORYTY

SKAŁA DIATOMITOWA

ZŁOŻA WIETRZENIOWE

ZIEMIA KRZEMIONKOWA

SUROWCE ILASTE DO PRODUKCJI FARB MINERALNYCH

ZŁOŻA HYDROTERMALNE, EFUZYWNO-EKSHALACYJNE I POLIGENICZNE

BARYT I FLUORYT

PIRYT
2009-12-15T20:03:22+01:00
Surowce chmiczne w Polsce
złoza soli kamiennej
złoża soli potasowej
pokłady siarki rodzimej