Odpowiedzi

2009-12-15T20:04:52+01:00
Otrzymywanie kwasów
Większość kwasów można otrzymać w reakcji odpowiedniego bezwodnika kwasowgo z wodą
np: SO2 + H2O => H2SO3
Jeżeli bezwodnik nie reaguje z wodą np ( SiO2 ) to odpowiedni kwas można otrzymać z rozpuszczalnej soli tego kwasu, działając na jej wodny roztwór innym kwasem
np: Na2SiO3 + 2HCl => H2SiO3 + 2 NaCl
Kwasy beztlenowe otrzymuje się w reakcji odpowiedniego wodorku z wodą
5 3 5
2009-12-15T20:05:43+01:00
Kwasy beztlenowe otrzymuje się(na przykładzie kwasu solnego):
a) otrzymanie gazowego chlorowodoru:
Cl2 + H2 --> 2 HCl
b) rozpuszczenie gazowego chlorowodoru w wodzie:
HCl -----> HCl
gaz H2O ciecz

Kwasy tlenowe otrzymuje się( na przykładzie kwasu siarkowego (VI):
a) Otrzymywanie tlenku kwasowego-tlenku siarki (VI): SO3
b) połączenie tlenku kwasowego z wodą:
SO3 + H2O ---> H2SO4
35 4 35