1.Dane są wielomiany:
W(x)=x³-x+1 oraz V(x)=2x³
Znajdz wielomian W(x)*V(x)

2.Znajdz pierwiastki:
W(x)=x^5(x-3) (x+11)²(2x+4)^5
i ustal ich krotność.

3.Rozłóż wielomian na czynniki
V(x)=6x³+6x²-3x-3

4.Znajdz długość odcinka a jesli sinα = 0,8

w załączniki rysunek do zadania 4

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T20:17:10+01:00
Zd 1. (x^2x+1)*2x^3=2x^6-2x^4+2x^3

zd 2. pierwiastki:
W(x)=0 <=> xe(0,3,-11,-2)
0 - pięciokrotny, 3 - jednokrotny, -11 - dwukrotny, -2 - pięciokrotny

zd 3. 6x^3 + 6x^2 - 3x - 3 = 6x^2(x+1)-3(x+1)=6(x^2-1/2)(x+1)=
6(x+√2/2)(x-√2/2)(x+1)

zadania 4 nie widzę z załączniku?