W programie dev-pascal
Anna i Ada otrzymują od taty pieniądze przez 30 dni w następujący sposób:
a) pierwszego otrzymuje pieniądze Ada i otrzymała od taty pierwszego dnia 5 złotych
b) każdego dnia pieniądze może otrzymać tylko jedna dziewczynka
c) dziewczynki otrzymują pieniądze na przemian
d) wysokość otrzymywanych kwot wzrasta codziennie o 5%
Napisz algorytm który obliczy ile pieniedzy zaoszczędzi Anna i Ada

1

Odpowiedzi

2009-12-15T20:24:55+01:00
Program pieniadze;
var anna, ada: real;
-----i: integer;

begin
-------anna := 0;
-------ada := 0;

-------for i := 1 to 30 do
-------begin
--------------if (i mod 2) = 0 then ada := ada + 5 + 0,05*(i - 1)
---------------------------------else anna := anna + 5 + 0,05*(i - 1);
-------end;

-------writeln ("Anna ma ", anna);
-------writeln ("Ada ma ", ada);
-------read (anna);
end.

UWAGA
Instrukcja read jest w zasadzie niepotrzebna, ale dzięki niej "czarny ekran" zniknie dopiero po naciśnięciu dowolnego klawisza i będzie można zobaczyć wynik.
Oczywiści myślniki są zbędne, ale poprawiają zachować czytelność (niestety nadmiar spacji jest automatycznie usuwany).