Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-15T20:15:45+01:00
Społeczeństwo jest takie jakim samo się staje.
Członkowie takiego społeczeństwa angażują się w działalność organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnych. Jesteśmy społeczeństwem państwa demokratycznego, świadomi swoich celów, zdolni dla samoorganizowania się dla realizacji celów ekonomicznych, politycznych, społecznych. Członkowie takiego społeczeństwa samodzielnie podejmują różnego rodzaju inicjatywy.Państwo i prawo zapewniać powinny stabilne i stale poszerzane ramy tego pola szans, których wykorzystanie zależy już tylko od obywateli, na przykład szans edukacji, przedsiębiorczości, zasłużonego awansu zawodowego, ochrony zdrowia i sprawności, poczucia codziennego bezpieczeństwa, swobody wypowiadania poglądów w debacie publicznej – słowem szans na godne i spełnione życie.Punktem wyjścia do wszelkich rozważań o społeczeństwie obywatelskim jest samorealizujący się człowiek, autonomiczny, akceptujący, a także szukający aprobaty u innych.Potrzeby ludzkie zaspokajane są przez podział pracy, wolny rynek, wzrost konsumpcji.Podejmują decyzje samodzielnie, czynią to przestrzegając jednak pewnych reguł gry reguł gry rynkowej.W środowiskach lokalnych społeczeństwo obywatelskie jest postrzegane jako porozumienie wspólnotowe wolnych i równych obywateli, którzy swoją jedność zawdzięczają między innymi uzgodnionemu wcześniej postępowaniu.Polska jest tolerancyjna i otwarta na racjonalne argumenty, inne kultury i postawy odmienne światopoglądowo. Członkowie takiego społeczeństwa samodzielnie podejmują różnego rodzaju inicjatywy. Cechą charakterystyczną społeczeństwa obywatelskiego jest niezależność od władz publicznych. Czynnikiem utrudniającym tworzenia społeczeństwa obywatelskiego w Polsce jest niewątpliwie rozbieżność zarobkowa obywateli.