Odpowiedzi

2009-12-16T09:20:43+01:00
Komórka- pojedyńcze pole w tabeli powstające z przecięcia wiersza i kolumny

kolumna- pionowy ciąg komórek
wiersz-poziomy ciąg komórek
adres który posiada każda komórka składa sie z litery która określa kolumnę oraz z liczby która okresla wiersz np. A1

Do komórki mozna wprowadzić: liczbę ,tekst, wzór (formułę)

Formuła - buduje się je stosując zasady tworzenia wyrażeń matematycznych stosując znaki

* - mnożenie
/ dzielenie
+ dodawanie
- odejmowanie
^ potęgowanie
każda formuła musi być poprzedzona znakiem =
np. =(A1+B2)/4
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T11:28:55+01:00
* Komórka - miejsce w arkuszu, do którego można wprowadzać dane. Charakteryzuje się unikalnym adresem.
* Zakres komórek - blok komórek, wyznaczony adresami komórek z lewego górnego rogu i prawego dolnego. Np. jak na rysunku zakres od D3 do H12.
zakres
* Formuła - wzór, w oparciu o który wykonywane są obliczenia w arkuszu, a ich wynik wyświetlany w komórce zawierającej formułę. Np. komórka B3 zawiera wzór na sumę zakresu komórek od B1 do B2.
* Pasek formuły - miejsce do wpisania wzoru.
* Funkcja - wzór standardowej formuły gotowy do wykorzystania podczas redagowania formuły np. SUMA albo ŚREDNIA.