Odpowiedzi

2011-06-06T14:39:34+02:00

Osmoza to nic innego jak dyfuzja pod względem wody. To znaczy że z obszaru oddzielonego półprzepuszczalną błoną  ZGODNIE Z GRADIENTEM CIŚNIEŃ OSMOTYCZNYCH do obszar wpda będzie przepływać do obszaru o większej objętości wody.