Odpowiedzi

2009-12-15T20:14:09+01:00
W rozprawce staramy się najczęściej coś udowodnić, o czymś kogoś przekonać, odpowiedzieć na postawione pytanie, rozwiać jakąś wątpliwość. Formę rozprawki możemy wybrać zawsze, ilekroć mamy do czynienia z tematami typu:
Jak rozumiesz słowa „ . . . „
Uzasadnij, że . . .
Udowodnij, iż . . .
Czy słuszne jest powiedzenie „ . . . „
Czy można zgodzić się z opinią, że . . .
Opowiadam się za . . .


Rozprawka zmusza jej autora do zajęcia jasno wyrażonego stanowiska wobec tematu. Wymaga również, by to stanowisko w sposób należyty uzasadnić, posługując się argumentami.
2009-12-15T20:19:30+01:00
Rozprawka, jak każda forma wypowiedzi, musi posiadać:
-wstęp (teza/hipoteza)
-rozwinięcie (argumenty)
-zakończnie (potwierdznie tezy/hipotezy)

W rozprawce staramy się coś udowodnić, kogoś o czymś przekonać, rozwiać jakąś wątpliwość, odpowiedzieć na pytanie, rozpatrzyć ważny problem.

Z reguły wyróżniamy dwa rodzaje rozprawki:
*dedukcyjnana- na wstępie przytaczamy tezę, co do słuszności której jesteśmy przekonani. W rozwinięciu przytaczamy argumenty, a w zakończniu powracamy do tezy.
*indukcyjna- na wstępie stawiamy hipotezę (twierzdenie wymagające sprawdzenia, nie uzasadnione). W rozwinięciu staramy się podawać na tyle dobre argumenty, że hipotezę zamienią w tezę. W zakończniu umiesczamy nasz wniosek.