Przetłumacz zdania na język niemiecki a następnie napisz je w czasie przeszłym.

1. O 18 robią pracę domową.
2. W poniedziałek jadę z Moniką do Niemiec.
3. Ona je hamburgera.
4. My gramy w piłkę nożną.
5. Ona dobrze pływa.

3

Odpowiedzi

2009-09-10T16:03:16+02:00
1. Über 18 Hausaufgaben
2. Am Montag werde ich nach Deutschland mit Monika
3. Sie isst einen Hamburger.
4 Meine Fußball spielen.
5 Sie schwimmt auch.

Przeszły:
1. Über 18 haben Hausaufgaben
2. Am Montag war ich mit Monika in Deutschland
3. Sie aß einen Hamburger.
4 Wir spielten Fußball-
5. Sie schwamm gut.
2009-09-10T16:03:56+02:00
Über 18 sie machen eine Hausaufgabe
Am Montag fahre ich mit Monika nach Deutschland
Sie isst Hamburger
Wir Fußball spielen
Sie schwimmt gut

Czas przeszły
Über 18 sie machten eine Hausaufgabe
Am Montag fuhr ich mit Monika nach Deutschland
Sie aß Hamburger
Wir Fußball spielen
Sie schwamm gut
2009-09-10T16:08:31+02:00
1. Über 18 Hausaufgaben.
2. Am Montag werde ich nach Deutschland mit Monika.
3. Sie isst einen Hamburger.
4. Meine Fußball spielen.
5. Sie schwimmt auch.

czas przeszly


1. Über 18 haben Ihre Hausaufgaben gemacht.
2. Am Montag gingen sie in Deutschland mit Monika.
3. Sie aß einen Hamburger.
4. Wir spielten Fußball.
5. Sie schwamm gut