PROSZE O DOBRE ZROBIENIE ZADANIA, DLATEGO DAJE AŻ TYLE PUNKTÓW + DAJE NAJLEPSZY ALE JAK KTOŚ ŹLE TO NIESTETY USUWANIE.

1.Rozwiąż równiania:
a)5x - 2 = 2x -11
b) 3(2x - 5) - 3 = 2(2x - 1 ) - 6
c) 4 x - 2x (3x -2 ) = 12 - 3x(2x - 3)
d) ³x+¹/₂ = x - 1
e) 3 - ²x-¹/₂ = 5 - ⁴x - ³/₂

2.Przedstaw nierówność na osi liczbowej
a) x > - 2
b) x < 8
c) x ≤ 0,5
d) x ≥ ⅔

3.Rozwiąż nierówność, przedstaw nierówność na osi liczbowej:
a)4x - 3 > 2x + 8
b) 4(2-3x) - (-2x + 5) > 2(x - 1) + (2x - 7)
c) 2+³x/₅ ≤ 2x - ½
d)²(¹ - ²x)/₃ - ⁵(²x -⁵)/₆ ≥ 2x

4.Piotrek i Paweł mają razem 320 znaczków. Liczba znaczków Piotrka jest 4 razy większa od liczby znaczków Pawła. Oznacz przez x ilość znaczków Pawła, ułóż równianie i oblicz ile znaczków ma Piotrek. O ile mniej znaczków ma paweł?

5. Dwie trzecie wszystkich pracowników firmy handlowej "Klops" stanowią sprzedawcy, a jedną piątą urzędnicy. Oprócz tego firma ta zatrudnia sprzątaczkę, dyrektora i dwóch zastępców dyrektora. Ile osób zatrudnionych jest w "Klopsie"?

6.Dyrektor rozdzielił 12000 zł na premie dla trzech pracowników w ten sposób, że pierwszy dostał o 300 zł więcej niż drugi, a trzeci dostał o 300 złotych mniej niż drugi. Oznacz przez x premię, którą dostał pierwszy pracownik, ułóż równanie i oblicz ile premii dostał pierwszy pracownik. Jaką premie dostał drugi i trzeci pracownik?

7.Mama i tato zarabiają razem 3600 zł na miesiąc. Tato zarabia o 900 więcej od mamy. Oznacz przez x zarobek mamy, ułóż równianie i oblicz ile zarabia mama. Ile zarabia tato?

8. Ania ma 32 zł kieszonkowego miesięcznie które przeznacza na czasopisma, słodycze i 10 zł odkłada co miesiąc na wakacje. Na słodycze wydaje trzy razy mniej niż na czasopisma. Oznacz przez x kwotę, którą Ania wydaje miesięcznie na słodycze ułóż równianie i oblicz ile pieniędzy przeznacza miesięcznie na czasopisma. Jaką kwotę przeznacza na słodycze miesięcznie?


DAM JESZCZE PÓŹNIEJ JAKĄŚ ILOŚĆ PUNKTÓW KOMUŚ KTO MI ODPOWIE!

2

Odpowiedzi

2009-12-15T20:30:49+01:00
1. a)5x - 2 = 2x -11
5x-2x= -11+2
3x= -9 |/3
x= -3
b) 3(2x - 5) - 3 = 2(2x - 1 ) - 6
6x-15-3= 4x-2-6
6x-4x= -2-6+15
2x= 7|/2
x= 3,5
c) 4 x - 2x (3x -2 ) = 12 - 3x(2x - 3)
4x-6xkwadrat+4x= 12-6xkwadrat+9x
4x+4x-9x-6xkwadrat+6xkwadrat=12
-x=12 |/(-1)
x= -12

3. a)4x - 3 > 2x + 8
4x-2x>8+3
2x>11 |/2
x>5,5

b) 4(2-3x) - (-2x + 5) > 2(x - 1) + (2x - 7)
8-12x+2x-5>2x-2+2x-7
-12x+2x-2x-2x>-2-7-8+5
-14x> -12| /(-14)
x> 6/7

4.Piotrek i Paweł mają razem 320 znaczków. Liczba znaczków Piotrka jest 4 razy większa od liczby znaczków Pawła. Oznacz przez x ilość znaczków Pawła, ułóż równianie i oblicz ile znaczków ma Piotrek. O ile mniej znaczków ma paweł?

4x+x=320
5x=320|/5
x= 64

Paweł ma 64znaczki, a Piotrek 256znaczków.
Paweł ma mniej znaczków o 192.

6.Dyrektor rozdzielił 12000 zł na premie dla trzech pracowników w ten sposób, że pierwszy dostał o 300 zł więcej niż drugi, a trzeci dostał o 300 złotych mniej niż drugi. Oznacz przez x premię, którą dostał pierwszy pracownik, ułóż równanie i oblicz ile premii dostał pierwszy pracownik. Jaką premie dostał drugi i trzeci pracownik?

x+300+x+x-300=12000
x+x+x=12000+300-300
3x= 12000|/3
x=4000

Pierwszy pracownik dostał 4300zł, drugi pracownik 4000zł, a trzeci pracownik 3700zł.

7.Mama i tato zarabiają razem 3600 zł na miesiąc. Tato zarabia o 900 więcej od mamy. Oznacz przez x zarobek mamy, ułóż równianie i oblicz ile zarabia mama. Ile zarabia tato?

x+x+900=3600
x+x=3600-900
2x= 2700|/2
x= 1350

Mama zarabia 1350zł, a tata 2250zł.

8. Ania ma 32 zł kieszonkowego miesięcznie które przeznacza na czasopisma, słodycze i 10 zł odkłada co miesiąc na wakacje. Na słodycze wydaje trzy razy mniej niż na czasopisma. Oznacz przez x kwotę, którą Ania wydaje miesięcznie na słodycze ułóż równianie i oblicz ile pieniędzy przeznacza miesięcznie na czasopisma. Jaką kwotę przeznacza na słodycze miesięcznie?

10+3x+x=32zł
3x+x=32-10
4x=22|/4
x=5,5

Na słodycze wydaje Ania 5,50zł, na czasopisma 16,50zł i 10 zł odkłada na wakacje.2009-12-15T23:38:47+01:00
5x - 2 = 2x -11
x=-2
3(2x - 5) - 3 = 2(2x - 1 ) - 6
x=5
4 x - 2x (3x -2 ) = 12 - 3x(2x - 3)
x= 4¼
3x+¹/₂ = x - 1
x= -¾
1 1 1