Proszę o przetłumaczenie mojej biografii na angielski. NA TERAZ> PIERWSZĄ ODPOWIEDŹ WEZMĘ ZA NAJLEPSZĄ:))))


zaczęłam szkołę 1 września 2002 roku. w klasie III zajęłam II miejsce w konkursie plastycznym. w klasach IV-VI zdobyłam świadectwa z wyróżnieniem.
w egzamine na koniec IV klasy zdobyłam najwięcej punktów z klasy.

teraz chodzę I klasy do gimnazjum w ......... ciągle mieszkam w ...........

1

Odpowiedzi

2009-12-15T21:29:41+01:00
I began school 1 September 2002 year. I in class III occupied II place in plastic competition. in classes IV I - won VI certificate with distinction.
I in egzamine on end IV class won the most points from class.

I walk now And class to high school in ......... I live still in ...........