Ze zbioru (1,2,3,4,5,6,7) losujemy kolejno dwa razy po jednej cyfrze bez zwracania i tworzymy liczbę dwucyfrową, w której cyfrą dziesiątek jest pierwsza z wylosowanych cyfr. Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania:
a)liczby podzielnej przez 5
b)liczby parzystej

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T20:33:27+01:00
6 możliwości wylosowania liczby podzielnej przez 5
prawdopodobieństwo
C6 po 42=42!/6!(42-6)!=36!*37*38*39*40*41*42/1*2*3*4*5*6*36!=17670016/4=4417504