Ktora z podanych reakcji jest reakcja redoks? Odpowiedz uzasadnij dokonujac odpowiednich obliczen stopni utleniania pierwiastkow. Dla reakcji redoks wskaz utleniacz i reduktor oraz procesy utleniania i redukcji. Pamietaj o wyrownaniu wspolczynnikow
NaCl + AgNO3-->AgCl + NaNO3
FeO + C-->Fe CO2

2

Odpowiedzi

2009-12-15T20:27:15+01:00
2FeO + C-->2Fe + CO2

To jest reakcja redoks, poniweważ żelazo z (+ II ) stopnia utleniania przechodzi na O stopień, natomiast węgiel z O stopnia przechodzi na ( IV)

Żelazo jest utlenieczem oddaje dwa elektrony, węgiel jest reduktorem przjmuje 4 elektrony
2009-12-15T20:29:29+01:00
Reakcja FeO + C-->Fe CO2
Fe(IIst)+2e→Fe(0st)*2
C(0st)-4e→C(IVst)utlenianie
2Fe(IIst)+4e→2Fe(0st)redukcja

Fe - utleniacz
C - reduktor