Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T20:24:41+01:00

I. CHOROBY WYWOŁANE PRZEZ MUTACJE GENOWE (PUNKTOWE)

Albinizm

Pląsawica Huntingtona

Anemia sierpowata

Mukowiscydoza

Fenyloketonuria

Alkaptonuria

II. MUTACJE GENOWE SPRZĘŻONE Z PŁCIĄ

Hemofilia

Daltonizm

III. ANEUPLOIDALNOŚCI DOTYCZĄCE CHROMOSOMÓW PŁCI

Zespół Turnera

Zespół Downa

Zespół Patau

Zespół Edwardsa
2009-12-15T20:30:07+01:00
1.Aberracje chromosomowe:
Zespół Downa
Zespół Pataua
Zespół Edwardsa

2.Zaburzenia w liczbie chromosomów płci:
Zespół Turnera
Zespół Klinefeltera
Trisomia chromosomu X

3.Delecje:
Zespół kociego krzyku
Zespół Wolfa-Hirschhorna
Zespół Angelmana oraz Pradera–Williego
Zespół Di George

4.Mutacje punktowe:
Mukowiscydoza
Hemofilia
Dystrofia mięśniowa
Anemia sierpowata
Zespół Retta
Alkaptonuria

5.Mutacje dynamiczne (kodonowe):
Zespół łamliwego chromosomu X
1 5 1