Odpowiedzi

Wodorotlenki sa zbudowane z atomow metalu i z grup wodorotlenowych np Mg (OH)₂ czyli wodorotlenek magnezu
wodorotlenki -stan skupienia staly wodorotlenki otrzymujemy w reakcji tlenku metalu z woda badz aktywnego metalu z woda przy czym wydziela sie wodor
34 4 34
Wodorotlenkami nazywamy związki chemiczne, zbudowane z kationu metalu (Me) i anionu wodorotlenowego (OH - ) są to ciała stałe.
Me(OH)n- wzór ogólny

Przykładowe wodorotlenki:
Na OH - wodorotlenek sodu
KOH - wodorotlenek potasu
Ca (OH)2 - wodorotlenek wapnia
Mg (OH)2- wodorotlenek magnezu
Cu (OH)2 - wodorotlenek miedzi (II)
Al(OH)3 - wodorotlenek glinu
Zn (OH)2 - wodorotlenek cynku
Fe (OH)2 - wodorotlenek żelaza (II)
Fe (OH)3 - wodorotlenek żelaza (III)
Ba (OH)2 - wodorotlenek baru
29 4 29