Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-15T20:35:28+01:00
Owa reakcja ma szerokie zastosowanie w przemyśle metalurgicznym. Reakcje redoks prowadzi się w specjalnym wielkim piecu. Proces spalania węgla kamiennego (koksu), który w naszym kraju jest głównym źródłem energii. Dzięki tej reakcji, przeprowadzanej w elektrociepłowniach jak i w wielu gospodarstwach domowych, jest możliwe ogrzewanie mieszkań i przygotowanie posiłków.
Termit początkowo był stosowany jako paliwo do produkcji czystych metali bez konieczności użycia węgla. Szybko jednak zaadaptowano go także na potrzeby spawalnictwa m.in. jako środki spawalnicze do spawania rur i szyn kolejowych. W wojsku stosowany jako środek bojowy należy do mas pirotechnicznych zapalających, a używa się go jako wkładu w granatach ręcznych lub magnetycznych. Używane w przypadkach, gdy konieczne jest szybkie zniszczenie przedmiotów oraz innego wyposażenia, gdy istnieje wysokie zagrożenie nagłego zdobycia ich przez siły wroga. Termit bierze udział w reakcji zwanej mianem termitowej. Chemicznie jest to jedna z reakcji alumino-termicznych tzn. otrzymywanie metali poprzez redukcję ich tlenków z glinem. W owej reakcji reduktorem jest glin.
Zachodzenie procesu redoks jest niezbędne dla przepływu prądu. Proces ładowania akumulatora (ogniwa odwracalnego) jest procesem elektrolizy, czyli reakcji chemicznych wywołanych przyłożonym napięciem elektrycznym i związanym z tym przepływem ładunku przez roztwór elektrolitu. Elektroliza wykorzystywana jest w praktyce nie tylko do ładowania ogniw odwracalnych, ale także do otrzymywania i oczyszczania substancji. Pod wpływem napięcia przyłożonego do elektrod zanurzonych w roztworze elektrolitu kationy podążają do katody (elektroda ujemna) a aniony do anody (elektroda dodatnia). W tej reakcji anoda jest utleniaczem, a katoda reduktorem.
20 2 20
2009-12-15T20:39:52+01:00
Ta reakcja ma zastosowanie w przemyśle metalurgicznym.Reakcję redoks prowadzi się w specjalnym wielkim piecu.
Zachodzenie tej reakcji niezbędne jest dla przepływu prądu.(Proces ładowania akumulatora )
3 3 3