Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-15T20:33:54+01:00
Płazy to kręgowce wodno-lądowe,które przystosowały się do życia na lądzie.

Podstawowe cechy budowy płazów to:

-ciało spłaszczone grzbieto-brzusznie,

-oczy osłonięte powiekami,

-palczaste kończyny,

-workowate płuca(są narzadem umożliwiającym oddychanie tlenem atmosferycznym w warunkach ladowych).Rozmnażanie i cykl rozwojowy płazów:

1.płazy ogoniaste(oprócz salamandry plamistej)

-zapłodnienie zewnetrzne,

-jaja składaja na liściach wodnych,

-drapiezne larwy,

-metaforfoza(przeobrazenie),

-pojawienie sie kończyn przednich,

-drapiezna postać dorosła(na lądzie).

2.płazy bezogonowe:

-skrzek(jaja w kłębach lub w wodzie),

-zapłodnienie zewnętrzne,

-roslinożerne larwy,

-metaforfoza(przeobrażenie),

-pojawienie się kończyn tylnych,

-szczątkowy ogon(potem zanika),

-drapieżna postać dorosła(na lądzie).Płazy dzielimy na:

-ogoniaste(np:salamandra plamista,traszka zwyczajna,traszka grzebieniasta,traszka górska,traszka karpacka),

-bezogonowe(np:żaba trawna,żabamoczarowa,żaba śmieszka,żaba wodna,żaba jeziorkowa,żaba dalmatyjska,ropucha szara,rapucha zielona,ropucha pasówka,rzekotka drzewna,kumak nizinny,kumak górski)
14 3 14
2009-12-15T20:36:52+01:00
1,zapłodnienie zewnetrzne,
2,jaja składaja na liściach wodnych,
3,larwy,
4,metaforfoza(przeobrazenie)
5,pojawienie sie kończyn przednich,
6,drapiezna postać dorosła(na lądzie)
12 4 12