Proszę o pomoc!!!
7.jaka była wartość siły, która w czasie 10s zmieniła pęd ciała o 5kg•m/s.
8.Jak zmieni się pęd wózka, jeżeli jego masa zwiększy się 2 razy, a wartość prędkość zwiększy się 4 razy?
9.Pocisk o masie 0,1kg uzyskał po wystrzeleniu prędkości 300m/s.Oblicz wartość prędkości z jaką cofnął się karabin o masie 4kg?
10.Oblicz wartość przyśpieszenia, jakie może osiągnąć rowerzysta o masie 50kg(z rowerem) działając siłą 70N przy oporach ruchu 20N.
11.Konrad biegnąc z prędkością 5m/s wskoczył na nieruchome sanki o masie 10kg. Oblicz wartość pędu sanek z Konradem, jeżeli jego masa wynosi 70kg.
12.Chłopiec o masie 50kg biegnąc z prędkością 2m/s wskoczył do stojącej nieruchomo łódki o masie 200kg.Oblicz prędkość chłopca i łódki.
13.Samochód o całkowitej masie 1000kg rusza z miejsca ruchem jednostajnie przyśpieszeniem pod działaniem wypadkowej siły 1500N. Oblicz po jakim czasie uzyska on prędkość 54km/h?

1

Odpowiedzi

2009-12-15T20:41:59+01:00
9.
mp - masa pocisku = 100 g = 0,1 kg
vp - prędkość pocisku = 300 m/s
mk - masa karabinu = 4 kg
vk - prędkość odrzutu karabinu
mp razy vp + mk razy vk = 0
vk = - mp razy vp dzielone przez mk = - 0,1 razy 300 dzielone przez 4 = - 30/4 = - 7,5 m/s
Prędkość jest z - ponieważ jest przeciwnie skierowana do ruchu pocisku