Zad1
zapisz zdanie w postaci rownania.
a)liczba 17 jest o 3 mniejsza od X
b)liczba X jest o 5 wieksza od liczby 9
c)liczba 12 jest o X wieksza od liczby 7
d)podwojona liczba X jest o 5 wieksza od ¾ liczby X
e)roznica polowy liczby X i liczby 1 jest rowna ½
f)kwadrat sumy liczby X i liczby 5 jest rowny podwojonej liczbie X
g)roznica liczby Xi jej kwadratu wynosi ¼

zad2
a)5(procent) liczby X jest rone 10
b)liczba X stanowi 5(procent) liczby 10
c)liczba o 5(procent)wieksza od X jest rowna 10
d)liczba o 5(procent)mniejsza od X jest rona 10
e)liczba X jest o 5(procent)mniejsza od liczby 10
f)liczba X jest o 130(procent) wieksza od liczby 10

1

Odpowiedzi

2009-12-15T20:45:39+01:00
Zad. 1

a) od 20
b) 14
c) 5 Tylko tyle umiem na razie :<

zad. 2

a) 200
b) 0,5