Przygotuj "karte negocjacji" według ponizszego wzoru :
1 . Jakie są strony negocjacji
2. Czego dotycza negocjacje?
3. jakie są stanowiska i interesy stron?
4. kto rprezentuje obie strony?
5. Jak dlugo tocza sie negocjacje?
6. Czy były w nich momenty przełomowe?
7. Jaki bedzie twoim zdaniem ich ostateczny rezultat?

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-16T01:10:15+01:00
Ad.1.Stronami negocjacji są Szkoła im. ....................... w .............. oraz Samorząd Uczniowski Szkoły im................(tej samej, wpisujesz własną)
Ad.2.Negocjacje dotyczą wprowadzenia "Szczęśliwego numerka" dla uczniów
Ad. 3.Interesem uczniów jest posiadanie "Szczęśliwego numerka", który byłby losowany codziennie z numerów dziennika. Numery zawierały by się od 1 do ...(np30 - największy numerek w klasie z całej szkoły). Stanowisko Dyrekcji Szkoły nie jest jeszcze znane.
Ad.4. Reprezentantem Szkoły jest Dyrektor J........K...........(własne), zaś Samorząd UCzniowski reprezentuje Przewodniczący Samorządu.
Ad. 5. Negocjacje toczą się przez 2 godziny lekcyjne, co w sumie daje 1,5h.
Ad.6. Momentem przełomowym było przekonanie Dyrekcji, iż szkoła niczym nie traci na "Szczęśliwym numerku", a uczniowie zyskują chwilę radości i nadzieję oraz większą chęć do przychodzenia na lekcje i niezapowiedziane kartkówki lub pytanie.
Ad.7.
Myślę, że Dyrekcja zgodzi się na przyjęcie "Szczęśliwego numerka" pod warunkiem, iż Samorzą okresli Regulamin, który zostanie zatwierdzony przez Dyrekcję.
71 2 71