Odpowiedzi

2009-12-15T21:23:40+01:00
Najczęściej spotykanymi miarami pieniądza są M1, M2, M3. Kolejne miary obejmują szerszy zakres zasobów pieniądza, który jest coraz mniej płynny. Oznacza to, że pieniądz w coraz mniejszym stopniu realizuje funkcje wymiany, a w coraz większym służy jako środek gromadzenia oszczędności. Miara M1 obejmuje pieniądz najbardziej płynny, który można wykorzystać w każdej chwili do dokonywania transakcji, a mianowicie gotówkę w obiegu i wkłady na rachunkach bankowych a'vista. Miara M2 zawiera wszystkie składniki M1 oraz de3pozyty terminowe w bankach. Korzystanie z tych rachunków jest możliwe po spełnieniu określonych warunków. Miara M3 zawiera wszystkie składniki M2 oraz depozyty terminowe najmniej płynne. Miara L zawiera wszystkie składniki M3 oraz papiery wartościowe. Gotówka w obiegu oraz rezerwy gotówkowe systemu bankowego tworzą agregat M0 zwany bazą monetarną.
3 5 3