Zadania z zakresu tematu: Opór elektryczny. Prawo Ohma.

A więc tak, mam 3 zadanka :)

Zad.1.
Oświetleniowy komplet choinkowy składa się z 50 jednakowych żarówek połączonych szeregowo. Jakie jest napięcie na każdej żarówce?

Zad.2.
Dwa odbiorniki o oporach 2 oma i 4 oma, połączone szeregowo i podłączono do źródła napięcia 12 V. Jakie napięcia wskazują woltomierze V₁ i V₂ ?

i Zad.3. ;D
Jaki będzie opór zastępczy czterech jednakowych oporników o oporze 2 oma każdy, połączonych szeregowo?
____________________________________________________________________________
Proszę pisać z rozwiązaniami, a nie same odpowiedzi -.- !

1

Odpowiedzi

2009-12-16T01:24:53+01:00
1.
na każdej żarówce jest jednakowe napięcie, brak danych, aby policzyć wartość

2.
R₁= 2Ω
R₂= 4Ω
U = 12V

R = R₁+ R₂
I = U/R
U = I * R

R = 2Ω + 4Ω = 6Ω
I =12V / 6Ω = 2A

U₁= I * R₁
U₁= 2A * 2Ω = 4V

U₂= I * R₂
U₂= 2A * 4Ω = 8V

3.
R₁= R₂= R₃= R₄= 2Ω
R = R₁+ R₂+ R₃+ R₄
R = 4 * 2Ω = 8Ω
75 1 75