Odpowiedzi

2009-12-15T20:55:00+01:00
X/5=x+4/10
10x=5(x+4)
10x=5x+20
10x-5x=20
5x=20//5
x=4
4 5 4
2009-12-15T21:12:49+01:00
Narysuj sobie trapez, nie koniecznie o wymiarach podanych w zadaniu , to ma byc rysunek pomocniczy. Nazwij go:
B- z prawej strony na dole
C- z prawej strony na górze
A- z lewej strony na dole
D-z prawej strony na górze
przedluz sobie ramiona , czyli AB I CD i miejsce przecięcia to E

ze stosunku :
/AE/ ...../DE/
------ = -------
/AB/ ...../DC/

AB = 10 cm
CD = 5 cm
AE = BE = 4 cm +x
bo DE szukamy czyli to nasz x

więc wracając do naszego stosunku :

4 + x ...... x
------- = ----
10 ...... 5

10x = 5 ( 4 + x )
10x = 20 + 5x
10 x - 5x = 20
5x = 20
x = 4 cm to szukana dlugośc odcinka DE
6 2 6