1.Na czym polegał przełom w sprawie polskiej 1916 roku??Jak do niego doszło???
2.Jakiego zwrotu politycznego dokonał Piłsudski w 1917 r??Co spowodowało tę zmianę????
Wszystko w podreczniku do historii
Historia III
wyd.:Gdańskie wyawnictwo oświatowe
streśccie i uwzgledniajcie daty i ludzi to najwazniejsze a to rozdział 12

1

Odpowiedzi

2009-12-16T12:55:39+01:00
1.
Akt 5 listopada, manifest wydany 5 XI 1916 w imieniu cesarza Niemiec Wilhelma II i cesarza Austro-Węgier Franciszka Józefa I. Podawał do publicznej wiadomości fakt powstania państwa polskiego o bliżej nie określonych granicach i podporządkowanego politycznie państwom centralnym. Akt miał zjednoczyć społeczeństwo polskie w walce z Rosją, zapewniając możliwość rekrutacji do armii cesarskich żołnierzy z okupowanych ziem polskich. Jego konsekwencją było utworzenie Tymczasowej Rady Stanu. Rozporządzenie powoływało TRS jako organ doradczy w sprawach prawodawczych i pomocniczy przy tworzeniu instytucji państwowych w Królestwie Polskim.

2.
11 listopada 1918 r Józef Piłsudski objął dowództwo nad Wojskiem Polskim.Kilka dni później powierzono mu urząd Tymczasowego Naczelnika Państwa.Oznaczało to przekazanie Piłsudskiemu najwyższej władzy państwowej w odradzającej się Polsce.Polacy z entuzjazmem przystąpili do odbudowy państwa.Organizowano Wojsko Polskie,urzędy i szkoły.Odbyły się też pierwsze wybory do sejmu,który zebrał się na początku 1919r.Jego zadaniem było uchwalenie nowych praw ,w tym najważniejszego -konstytucji.Sejm powierzył J.Piłsudskiemu najwyższą władzę wykonawczą ,czyli funkcję Naczelnika Państwa.
Na pamiątkę wydarzeń dzięki którym Polska odzyskała niepodległość 11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości.
2 4 2