Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-15T20:58:28+01:00
Teoria ewolucji próbuje odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania: jak powstały różne rodzaje organizmów i czy wszystkie współczesne istoty żyjące mają wspólne pochodzenie. Aby znaleźć odpowiedź na te pytania, nauka czerpie z osiągnięć wielu pokoleń naukowców, będących przedstawicielami różnych dziedzin, w tym również biologii molekularnej. To właśnie dynamiczny rozwój biologii molekularnej dostarczył wielu danych i metod badawczych, pozwalających rozwiązanie wielu problemów z zakresu teorii ewolucji.

Badania nad ewolucją świata żywego jeszcze przez długi czas będą ograniczać się do kręgu hipotez, co więcej niektóre z nich nigdy nie zostaną udowodnione. Sytuacja ta nie jest spowodowana tylko niedostatecznym rozwojem nauki. Fakt, że życie na Ziemi powstało ok. 3 mld lat temu, w nie do końca znanych warunkach, nie pozwala na opracowanie rzetelnego modelu doświadczalnego jego ewolucji. Z pomocą wkroczyła biologia molekularna. Ustalenie zasad kodowania informacji genetycznej oraz potwierdzenie uniwersalności tego zapisu, pozwoliło na znaczny skok w badaniach nad pochodzeniem życia. Pomogło to zrozumieć, że skoro wszystkie organizmy na Ziemi są jednolite pod względem kodowania informacji genetycznej, muszą pochodzić od wspólnego przodka. Natomiast dynamiczny rozwój technik biologii molekularnej, (porównywanie oraz różnicowanie sekwencji nukleotydowych genów oraz ich produktów białkowych), pozwoliły na znaczny postęp analiz filogenetycznych. Obecnie badania filogenetyczne opierają się głównie na danych molekularnych


Wybierz sobie !!