1. Twoja koleżanka nie lubi robić zakupów w markecie, spróbuj ja przekonać do zmiany zdania wymieniając kilka argumentów.
2. Twój kolega uważa że w markecie jest za dużo ludzi. Wyraź swoje zdanie
3. Zapytaj się sąsiada dlaczego kupuje na targu

1

Odpowiedzi

2009-12-25T19:37:32+01:00
Czemu nie lubisz chodzić po markecie ? Tam zastaniesz większy wybór artykułów spożywczych i nie tylko.

Was magst du nicht in einem Supermarkt gehen? Dort wirst du die große Auswahl der Lebensmittel antreffen und nicht lediglich.

----------------------------------------------------------------------------Z jednej strony lubię gdy jest dużo ludzi a z drugiej nie. Lubię ponieważ można spotkać przyjaciół , albo zapoznać się z kimś. A nie lubię jak jest dużo ludzi ,bo są duże kolejki przy kasach.


Von einer Seite mag ich wenn jest viel der Menschen und aus zweite kein. Ich mag weil kann die Freunde treffen, oder jemand kennen lernen. Und ich mag nicht wie jest viel der Menschen, weil die großen Warteschlangen sind bei Schaltern.


-----------------------------------------------------------------------------Dlaczego sąsiad kupuje na targu ?


Warum kauft der Nachbar auf einem Markt?