Pole równoległoboku jest równe 120cm². Jeden z boków ma długość 5 cm, a jedna z wysokości ma dlugość 4cm. Oblicz długości pozostałych boków i wysokości tego równoległoboku.

PROSZĘ O WSZYSTKIE OBLICZENIA I DZIEKUJĘ ZA ROZWIĄZANIE !!!

1

Odpowiedzi

2009-12-15T21:52:05+01:00
120cm²=ah
a₁=5cm
h₂=4cm

a₁h₁=120cm² stad h₁=120/5=24cm
a₂h₂=120cm² stad a₂=120/4=30cm