Odpowiedzi

2009-04-02T07:41:48+02:00


Nie umiesz błogo,
Z spokojnym sercem spać w ojczyźnie.

Ojczyzna moja wolna, wolna...
więc zrzucam z ramion płaszcz Konrada...

Antoni pisał te słowa sercem,duszą,wierszem a najawarzniejsze
że wiedział co się dzieje koło niego,czyli jego ojczyzna!
Polska jak i inne kraje mają problemy i zawsze będą je mieć!
Słominski wyraził to co czuje do naszej Polski.

Rymy na rytmiczność wiersza mają wpłym żadki,lecz w innych krjaach częsty
Jeżeli,ktoś kto ładnie recytuje ten wiersz, przeczta go na głos. Ludzie sie popłaczą!

Rytmiczność wiersza: Smutek


W tym wierszu nic nie jest wesołe!