Siemaaaanko! ^^
Mam takie do du*y zadanie z geografii, którego za ciula nie napisze...
Jest takie coś, jak tabelka.
Są dwie kolumny: w jednej "przyczyna powstawania", a w drugiej "ruch wody morskiej".
Pierwsza kolumna składa się z:
1: stałe wiatry
2: grawitacyjne oddziaływanie Ziemi, Słońca i Księżyca
3: podmorskie trzęsienia ziemi, erupcje wulkanów i osuwiska mas skalnych
4: wiatry zmienne.

Do każdego z tych punktów, jak już wcześniej wspomniałem, trzeba określic ruch wody morskiej.

Z góry dzięQuuuję ! ,D

1

Odpowiedzi

  • Ynka
  • Początkujący
2009-12-15T21:46:27+01:00
1. prądy morski .Prądy morskie przemieszczają duże masy wody na odległość wielu tysięcy kilometrów. Wyróżnia się wśród nich: prądy powierzchniowe, podpowierzchniowe, denne i wznoszące. Prądy powierzchniowe wynikają z różnic temperatur wód oceanicznych i kierunków wiatrów stałych. Prądy podpowierzchniowe nie płyną zgodnie z kierunkiem wiatru, a odchylają się wskutek siły Coriolisa. Kierunek płynięcia wód podpowierzchniowych obrazuje spirala Eckmana.

2 są przypływy i odpływy . Pływy są to okresowe wahania pozimu morza, powstające w wyniku przyciągania Ziemi przez Księżyc i Słońce. Na wody działa przede wszystkim siła przyciągania Księżyca i siła odśrodkowa układu Ziemia-Księżyc. W miejscu gdzie te siły mają największe wartości powstają przypływy. Pływy syzygijne powstają gdy Księżyc i Słońce ułożone są w jednej linii względem Ziemi, natomiast pływy kwadraturowe w sytuacji gdy Księżyc jest w pierwszej lub ostatniej kwadrze.

3: falowanie. Tsunami powstaje na skutek podmorskich trzęsień ziemi, erupcji wulkanicznych czy osuwisk. Na otwartym oceanie tsunami ma bardzo dużą długość i niewielką wysokość, jest więc praktycznie niezauważalna. Prędkość tej fali sięga 800km/h, przy brzegu spiętrza się, doprowadzając do kataklizmu.

1 5 1