Odpowiedzi

2009-12-15T21:12:46+01:00
KonstyTucja uchwalona została 3 maja w 1791r.
Konstytucja RP jest najważniejszym polskim aktem prawnym i podstawą ustroju państwa polskiego. Gwarantuje prawa i wolności obywatelskie, określa wzajemne stosunki między władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, decyduje o kształcie i sposobie powoływania najważniejszych instytucji państwowych takich, jak Sejm, Senat, Prezydent i Rada Ministrów, ma bezpośredni wpływ na kształt systemu sądownictwa, samorządu terytorialnego i organów kontroli państwowej. Reguluje sprawy związane z organizacją administracji rządowej, finansami publicznymi i sytuacjami wyjątkowymi (stanami nadzwyczajnymi).
2 3 2
2009-12-15T21:16:20+01:00
Szczególna moc- - Wszystkie akty prawne,w państwie muszą być zgodne z onstytucją, a w razie wątpliwości rozstrzyga je trybunał konstytucyjny.

szczególna treśc- jedyna w swoim rodzaju( tylko konstytucja przedstawia zasady ustrojowe państwa, czyli jest ustawą zasadniczą, a takze przedstawia prawa wolności i obowiazki obywateli państwa).

Mam nadzieję że się przyda...;P
^^
4 4 4