Zad.1.
Przekątne prostokąta mają długośc 20cm i przecinają się pod kątem 60*. Oblicz obwód tego prostokąta.

zad.2.
W pewnym trapezie równoramiennym podstawy mają długości 10cm i 18cm, a wysokośc jest równa 4cm. Które z poniższych zdań są prawdziwe dla tego trapezu?
a) Pole trapezu wynosi 56cm kwadratowych
b) Ramię trapezu ma długośc 4pierwiastki z dwóch cm.
A. tylko a) B. tylko b) C. oba D.żadne

zad.3.
Wysokości równoległoboku są równe 6cm i 8cm. Pole tego równoległoboku wynosi 60cm kwadratowych. Jaką długośc ma krótszy bok tego równoległoboku?
A. 7,5cm B.10cm C.8cm D.6cm

punkty tylko za wszystko.!prosze o szybkie zrobienie

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T21:28:44+01:00
1.
przekatne w prostokącie dzielą sie na połowę zatem tworzą 2 trójkąty równoboczne o boku 10 i dwa trójkąty równoramienne ;podstawa trójkąta równoramiennego jest wyliczana ze wzoru 20²-10²=x² , gdzie x -dłuzszy bok prostokata do kwadratu
400-100=x²
300=x²
x=√300
x=10√3
ob=2*10+2*10√3=20+20√3
2.
odpowiedź C - a i b jest prawdziwe, bo P=0,5*4*28=54
ramię to przekatna kwadratu o boku 4 czyli 4√2
3. 60:6=10 dłuższy bok
60:8=7,5 krótszy bok
odpowiedź A
1 5 1
2009-12-15T21:31:36+01:00
1. Polowy przekątnych i bok prostokata tworza trojkat
przy 60st to jest rownoboczny czyli jeden bok ma 10cm
drugi nie pamietam jak sie obliczalo...
2. P=(a+b)*h*1/2=56cm2
dl boku
mozna obliczyc z twierdzenia pitagorasa gdzie a=4 b=4 i c jest nie wiadoma
4²+4²=c²
32=c²
c=√32
c=√16*√2
c=4*√2
odp a i b sa prawdziwe