Napisać o miejscu w którym się było. Np gdzie jest to miejsce, kiedy bylam ostatni raz tam, gdzie mieszkalam, co robilam, co zwiedzalam ikiedy, kiedy bylam tam ostatni raz, co mi sie tam najbardziej podobalo a co nie, czy chcialabym tam mieszkac i dlaczego.

Proszę o miejsca W POLSCE!!!
Najlepiej znane miasto.

Uznaje za najlepsze z tłumaczeniem.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T21:29:01+01:00
Last month I was in Warsaw.
Miesiąc temu byłam w Warszawie.
That is the grat city with developed culture.
Jest to wspaniałe miasto z rozwiniętą kulturą.
I saw all of important symbols of this city like (zabytków nie tłumaczymy na angielski) Syrenka, Łazienki or Pałac Kultury.
Zobaczyłam wszystkie ważne symbole tego miasta jak Syrenka, Łazienki lub Pałac Kultury.
I lived in my gradmother's flat.
Mieszkałam w mieszkaniu babci.
It was very nice, but I don't want to live in this city pernamently.
Było fajnie,jednak nie chciałabym mieszkać w tym mieście na stałe.
There are too much trafic jams and so many people.
Jest tu za dużo korków ulicznych i za dużo ludzi.
I like my city and I'm not going to move.
Lubię moje miasto i nie mam zamiaru się przeprowadzać.