Co to jest?
a) inwestycja podstawowa
b) inwestycja towarzysząca
c)inwestycja odtworzeniowa
d) inwestycja rozwojowa
Zasady inwestycyjne:
1) zasada celowości inwestycji
2) zasada koncentracji
3) zasada typowości i powtarzalności obiektów i wyposażenia

1

Odpowiedzi

2009-09-10T17:31:57+02:00
A) inwestycja podstawowa - skupiona na bezpośrednim celu przedsiębiorstwa handlowego. Dotyczy budowy np. obiektu handlowego danej firmy. Jak sama nazwa mówi, inwestycja ta jest podstawą do rozpoczęcia większej działalności lub rozbudowy np. sieci handlowej.

b) inwestycja towarzysząca - warunkuje prawidłowe funkcjonowanie tych obiektów.

c)inwestycja odtworzeniowa - polega na podejmowaniu nakładów inwestycyjnych, których celem jest zastąpienie lub odtworzenie częściowo zużytych urządzeń produkcyjnych lub usługowych i utrzymywanie na nie obniżonym poziomie wartości środków trwałych w danej działalności handlowej.

d) inwestycja rozwojowa - ma na celu powiększenie majątku trwałego przede wszystkim przez budowę nowych obiektów, a także przez generalną rekonstrukcję obiektów istniejących w danej gałęzi gospodarki narodowej, zwiększa stan posiadanych środków trwałych, umożliwia wzrost działalności firmy.

Zasady inwestycyjne:

1) zasada celowości inwestycji - odpowiedniość dobieranych środków do wytyczonych celów

2) zasada koncentracji - koncentrowanie posiadanych środków na tych inwestycjach, które zgodnie z zasadą celowości przyniosą najlepsze efekty. Zasada ta mówi o doprowadzeniu inwestycji do końca przy czym nie inwestować w inne.

3) zasada typowości i powtarzalności obiektów i wyposażenia - polega na stosowaniu typowych rozwiązań, czyli takich, które powtarzają się. Typowe rozwiązania w rozbudowanych przedsiębiorstwach handlowych i obiektach produkcyjnych przynoszą wile korzyści, z których najważniejsze to obniżka kosztów inwestycji uzyskana dzięki stosowaniu typowych obiektów i łatwość wymiany zużytych elementów typowych dla maszyn i urządzeń.
1 5 1