Odpowiedzi

2009-12-15T21:26:21+01:00
A) tlenek sodu+kwas solny=> chlorek sodu + woda
Na2O +2 HCl =2NaCl + H2O

tlenek magnezu+kwas azotowy=> azotan( V) magnezu + woda
MgO + 2HNO3 = Mg(NO3)2 + H20
2009-12-15T21:27:49+01:00
I reakcja
Na₂O + 2HCl => 2NaCl + H₂O
II reakcja
MgO + 2HNo₃=> Mg(NO₃)₂ + H₂O
Założyłem, że chodzi o kwas azotowy (V)
2009-12-15T21:44:59+01:00
Na2O +2 HCl -> 2NaCl + H2O
chlorek sodu + woda

MgO + 2HNO3 -> Mg(NO3)2 + H20
azotan(V)magnezu + woda