Od razu mówię że za odpowiedzi błędne i nieścisłe zgłaszam!!! Mogą być ściągnięte z neta.

1)Jaka jest rola bezpieczników w instalacji elektrycznej? Dlaczego przepalonych bezpieczników nie wolno naprawiać, przypadkowo dobranym drutem?
2)Do jednej i tej samej sieci włączone są różne urządzenia:żarówka, kuchenka elektryczna, wentylator. Dlaczego przez te urządzenia płyną różne prądy?
3)Oblicz moc czajnika elektrycznego, który w czasie 4min ogrzał wodę o masie 0,5kg od temp.20°C do temp. wrzenia. Straty energii pomijamy.
4)Co to jest oporność właściwa?
5)Opór żelaznego przewodnika o dł 1m oraz powierzchni przekroju 10⁻⁴m²
wynosi R=0,098Ω. Oblicz opór właściwy żelaza.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T22:06:45+01:00
1.
Bezpieczniki to urządzenia chroniące sieć elektryczną przed przeciążeniem. w bezpiecznikach topikowychpoprowadzony jest cienki drucik wykonany z łatwo topliwego materiału. Jego opór jest tak dobrany, aby przy odpowiednio dużym natężeniu spowodować jego stopienie i przerwanie obwodu. Dlatego nie wolno przypadkowo dobierać drutu.

2.
Wszystkie odbiorniki energii elektrycznej połączone są równolegle, co zapewnia każdemu takie samo napięcie, a w każdym z nich popłynie prąd o określonym natężeniu. Zgodnie z I prawem Kirchhoffa suma natężeń prądów wpływających jest równa sumie natężeń prądów wypływających.

3.
t = 4 min = 240 s
m = 0,5 kg
c = 4200J/kg*°C
ΔT = 100°C - 20°C = 80°C

P = W * t
W = Q = c * m * ΔT
W = (4200J/kg*°C) * 0,5kg * 80°C = 168000J = 168kJ
P = 168000J * 240s = 40320000W = 40320kW = 40,32MW

4.
Oporność właściwa inacze po prostu opór właściwy to cecha substancji charakteryzująca rezystancję (opór) danego materiału.

5.
l = 1m
R = 0,098Ω
S = 10⁻⁴m²
ρ = R*S/l
ρ = (0,098Ω * 10⁻⁴m²) : 1m = 0,0000098 = 98*10⁻⁷
1 5 1