Odpowiedzi

2009-12-15T21:53:11+01:00
Pierwsza pomoc:
Metody pomocy:
1) Chemiczna
- stosowanie preparatów farmakologicznych hamujących promieniowanie jonizujące
- płukanie żołądka wodą z węglem
- podawanie środków wykrztuśnych i przeczyszczających
- podawanie środków uspokajających

2) Fizyczna
- zachowanie bezpiecznej odległości od źródła promieniowania
- ograniczenie przebywania w strefie skażonej
- stosowanie środków ochrony indywidualnej
- stosowanie różnych osłon (np. wały ochronne, budynki)
3) Stosowanie zabiegów sanitarno- higienicznych
4) Odkażanie odzieży i sprzętu

2. Pomoc porażonym substancjami chemicznymi
I Grupa – Toksyczne Środki Przemysłowe (TSP)- substancje chemiczne stosowane w procesie produkcyjnym
- amoniak – do produkcji nawozów azotowych, zagrożenie – transport, awaria w zakładzie
- chlor
- chlorowodór
Oznaczanie materiałów przy transporcie


Nr transportu

Rysunek, (symbol np. czaszka)
Nr identyfikacyjny danej substancji

Opis w 5 językach:
Polski, angielski, niemiecki, francuski, rosyjski

Numery poszczególnych substancji
1- Niebezpieczeństwo wybuchu
2- Łatwopalny gaz
3- Łatwopalna ciecz
4- Łatwopalne ciało stałe
5- Substancja ułatwiająca spalanie (tlenki)
6- Substancje żrące
7- Substancje radioaktywne
8- Substancje żrące
9- Inne niebezpieczne substancje
II Grupa Bojowe Środki Trujące (BST) – jako środek walki, broń chemiczna
Pomoc
1) Zastosować indywidualne środki ochrony (odzież ochronna, maska, rękawice)
2) Wynieść z terenu skażonego
3) Usunąć truciznę z ciała
4) Wywołać wymioty (oprócz związków duszących)
5) Podać zawiesinę węgla
6) Udrożnić drogi oddechowe
7) Poddać sprzęt, odzież odkażeniu

3. Pomoc porażonym substancjami biologicznymi (BSB)
BSB: wąglik, dżuma, malaria, wirus Ebola, jad kiełbasiany, tyfus plamisty: brzuszny

Pomoc
1) Stosowanie środków ochrony indywidualnej
2) Ewakuacja z terenu zagrożenia
3) Usunięcie nie wchłoniętej trucizny z ciała człowieka
4) Izolacja
5) Pomoc lekarska
4 2 4