1przedstaw w postaci ogólnej równanie kierunkowe prostej:
a)y=-3/4 X+2
b)y=x+1/2
c)y=pierwiastek z 2
2 sprawdź czy proste k i l są równoległe,czy prostopadłe gdy:
a)k:2x-y+1=0i l: x-2y+6=0
b)k:y=x+2i l:x-y-3=0
c)k:2x+6y+4=0 i l: y=-1/3 X-2/3
d)k:x+2y-2=0 i l:2x+2y-1=0
3Wierzchołkami trójkąta ABC są punkty A=(2,1)B=(4,3)i C=(1,4).Napisz równanie prostej,w której zawiera się wysokość tego trójkąta poprowadzona z wierzchołka C

1

Odpowiedzi

2009-09-12T10:33:06+02:00
1.
a) 3/4x +y-2=0
b) -x+y-1/2=0
c) y-pierwiastek z 2=0
2.
a) k=2 l=1/2 proste przecinające się
b) k=1 l=1 proste równoległe
c) k=-1/3 l=-1/3 proste równoległe
d) k=-1/2 l = -1 proste przecinające się
3.
prosta przechodząca przez punkty Ai B ma wzór
y-y₁=(y₂-y₁) / (x₂-x₁) *(x-x₁) => y=x-1
prosta prostopadła do niej przechodząca przez punkt C ma wzór
y=-1/2x + b ,C(1,4) => 4=-1/2 + b b=4,5
y=-1/2x+4,5