Odpowiedzi

2009-12-15T21:36:08+01:00
2009-12-15T21:36:16+01:00
Dane :
Ms = 20 g
Ms h20 = 180 g

mr= 180g +20g= 200g

Cp = ms x 100% / mr
Cp = 20 x 100% / 200 = 10%
2 4 2
2009-12-15T21:36:30+01:00
Rozpuszczono 20g soli w 180g wody.oblicz procentowe stezenie soli w tym roztworze

masa substancji - 20 g
masa rozztworu - 180g + 20g = 200g

cp = ms/mr * 100%
Cp = 20/200* 100
Cp = 10%
1 5 1