Ramiona kąta o wierzchołku S przecięto dwoma prostymi równoległymi, które na jednym ramieniu wyznaczają punkty A i B, an drugim A" i B". Oblicz:
a) długość odcinka SA , jeżeli: |AB|= 4.5cm,|SA"|=2cm,|SB"|=5cm,
b) długość odcinka BB", jeżeli |AA"|=2,4cm, |SA"|=6cm, |A"B"|=3cmz góry dziękuje

1

Odpowiedzi

2009-09-13T00:15:35+02:00

a) proporcja: SA/SA''=AB/A"B"
x/2=4,5/5-2 na krzyż
x/2=4,5/3
3x=9
x=3

b) SA"/AA"=SB"/BB"
6/2,4=9/x na krzyż
6x=21,6 /:6
x=3,6
1 5 1