1.oblicz pole powierzchni bocznej stożka o promieniu podstawy 4 cm i tworzącej 10cm.
2.Ile razy objętość walca jest większa od objętości stożka o takiej samej wysokości, ale 3 razy mniejszym promieniu podstawy ?
3.Podaj wyrażenie, które należy wpisac w miejsce kropek:a cm2=.....m2.
2-kwadratowy.
4.Znajdź argument któremu funkcja określona wzorem y=2x-4 przyporządkowuje wartośc 0.

Błagam pomóżcie...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T22:11:54+01:00
1)pb=πrl
masz podane l i r wiec podstawiasz tylko do wzoru Pb=4*10*π=40π
2) Vwalca = πr²*H
Vstożka=⅓πr²*H z tym ze przed r² jest 1/9 bo (1/3)²
zapisujemy stosunek objtości walca do objetości stożka, mnożymy na krzyż i wychodziVw*(⅓π1/9r²*H)=Vst * (πr²*H) teraz skracamy H, r² i π i wychodzi Vw*1/27=Vst czyli Vw=27V stwiększy 27 razy :)
3)0,0001
4)0=2x-4
-2x=-4
x=2 argument to 2
1 5 1