Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-15T22:02:25+01:00
Obecnie nastąpił rozwój genetyki molekularnej i związanych z nią wyrafinowanych metod badawczych. Umożliwiło to przejście od opisu materiału dziedzicznego do prowadzenia na nim manipulacji i w ten sposób wyodrębniła się nowa dyscyplina – inżynieria genetyczna.
Wiedza genetyczna odgrywała ogromne znaczenie i była wykorzystywana przez człowieka w hodowli zwierząt na długo przedtem, zanim zostały sformułowane pierwsze prawa dziedziczenia. Wiedza ta brała się z prostych obserwacji, które uczyły, że większa jest szansa uzyskania np. krów wysokomlecznych od matek o dużej wydajności, zaś mniejsza od krowy o niskiej wydajności. Początkowo w czasie hodowli gatunków udomowionych wybierano do dalszego rozmnażania częściej te osobniki, które wydawały się człowiekowi bardziej przydatne. Później zaczęto świadomie wprowadzać krzyżówki osobników o wyselekcjonowanych cechach i w ten sposób udoskonalano zwierzęta. Współczesne osiągnięcia z zakresu genetyki stały się motorem postępu nauk biologicznych i ich aplikacji, czego przykładem jest hodowla zwierząt.
Obecny poziom wiedzy genetycznej i możliwości jej wykorzystania w hodowli zwierząt wywołują czasami również niepokój. Wydaje się, że za postępującym w oszałamiającym tempie rozwojem genetyki nie nadąża niestety świadomość niektórych twórców i wielu odbiorców tych osiągnięć. Możliwość ingerowania metodami inżynierii genetycznej i komórkowej w informację genetyczną zwierząt powinna wywołać głębokie zastanowienie się nad tym, gdzie jest granica, której dla wspólnego dobra wszystkich organizmów zamieszkujących Ziemię nie można przekroczyć
2 4 2