BLAGAM POMOZCie

Połącz w pary czynnosci i wydarzenia przedstawione w prawdej i lewej kolumnie.Napisz zdania Uzyj when i while oraz odpowiedniej formy czasownikow w Past simple/Past Continuous

1)They(wait) for a bus
2)she(have) an accident
3) (he/clean) the windows
4) she (see) a shark
5) I (not/wear) shoes
6) I (take) a shower
7) (He/sleep)

A) she(swim)in the sea
B) he (fall) off the ladder?
c) she(drive) home
d) it(begin) to rain
e) somebody (knock) at the door
f) the spider (bite) him?
h) I cut my foot

2

Odpowiedzi

2009-12-15T22:07:19+01:00
1)They were waiting for a bus, when it began to rain.
2)She had an accident, when he fell off the ladder.
3)He was cleaning windows, when somebody knocked the door.
4)She saw a shark, while she was swimming in the sea.
5)I didn't wear my shoes, when I cut my foot.
6)I was taking a shower, when she was driving home.
7)He was sleeping, when the spider bit him.
3 3 3
2009-12-15T22:11:03+01:00
1) While they were waiting for a bus, she drove home.
2) She had an accident, when he fell of the ladder.
3) While he was cleaning the window, it begun to rain.
4) She was swimming in the sea, when she saw a shark.
5) When i cut my foot, I didn't wear shoes.
6) I was taking a shower, when somebody knocked at the door.
7) While he was sleeping, the spider bit him.
4 3 4