1.Wymień adresatów początkowego fragmentu Pana Tadeusza

2.Wskaż w zamieszczonym fragmencie kolejny przykład tego samego zabiegu poetyckiego (środka stylistycznego)

3.Ojczyzna o której mówi podmiot liryczny jest... (możesz wskazać więcej niż jedną odpowiedź):

a)jedynie regionem geograficznym
b)krainą geograficzną i duchową jednocześnie
c)Litwą
d)Polską
e)krainą będącą swoistym połączeniem Litwy i Polski

4.Słowa początkowego fragmentu Pana Tadeusza zdradzają że:

a)osoba mówiąca jest na powrót w swym kraju rodzinnym
b)ktoś mówiący te słowa nigdy nie opuszczał rodzinnej ziemi
c)osoba mówiące jest oddalona od swego kraju rodzinnego

5.Wymień wspomniane bądź zasugerowane w tekście koleje losu osoby mówiącej

6.Początkowy fragment Pana Tadeusza zawiera:

a)wyraz dziękczynienia
b)prośbę
c)żądanie

7.Wskaż sformułowania nadające wypowiedzi charakter o którym mowa w zadaniu 6.

Na teraz ale fastem proszę szybko.

Jak odpowiedzi będą najlepsze ocenie najlepszą odpowiedzią

Ale błagam fastem zrobić

To była mowa z księgi I (Gospodarstwo)

Czyli Litwo! Ojczyzno moja!
1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T22:03:13+01:00
1. Nadawca zwraca się do Matki boskiej oraz ukochanej ojczyzny Litwy .

2. w którym fragmencie ,bo nie zaczajam ;p

3. c [napewno ] ale zaznaczyłbym jeszcze e

4. c albo a , ale chyba bardziej c

5.

6. a , ponieważ autor jest wdzięczny bogu za " uratowanie " życia , ponieważ Mickiewicz w młodości miał niebezpieczny wypadek i cudem z niego wyszedł zdrów .


7. księga 1 , 8-12 " Jak mnie ... " , " ... Bogu "


ps. wydaje mi się że nie wiele pomogłem ale lepsze coś niż nic ;p
więc pozdrawiam
4 5 4