Odpowiedzi

2012-09-03T11:51:51+02:00

Witam,

 

Breslau ist eine schöne große Stadt in Polen.

Wrocław to piękne, duże miasto w Polsce.

 

Breslau ist eine Studentenstadt.

Wrocław to miasto studenckie.

 

Dort gibt es viele Geschäfte, Kirchen, Restaurants, Kinos, Discos und Schulen.

Tam znajduje się wiele sklepów, kościołów, restauracji, kin, dyskotek i szkół.

 

In dieser Stadt passiert immer etwas Interessantes.

W tym mieście zawsze dzieje się coś interesującego.

 

In Breslau finden auch viele Konzerte statt.

We Wrocławiu odbywają się także liczne koncerty.

 

Die interessantesten Sehenswürdigkeiten von Breslau sind: der mittelalterliche Marktplatz, das Breslauer Rathaus, die Jahrhunderthalle, der Salzmarkt, die Dominsel, die Universität und Aula Leopoldina.

Najciekawszymi zabytkami Wrocławia są: średniowieczny Rynek, Ratusz, Hala Stulecia, Plac Solny, Ostrów Tumski, Uniwersytet Wrocławski i Aula Leopoldyńska.

 

Abends kann man in die Kneipe, Disco oder ins Cafe gehen.

Wieczorami można iść do knajpy, dyskoteki lub do kawiarni.

 

Breslau gefällt mir sehr und in der Zukunft möchte ich dort arbeiten und leben.

Wrocław bardzo mi się podoba i w przyszłości chciałbym tam pracować i mieszkać.

===================================================================

bitte sehr :)