Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T22:07:17+01:00
Dane:

Vp=10 m/s
s= 50m
Vk=0

Szukane:
a=?
t=?

s=Vp*t - 0,5 a*t2
Vp*t-0,5at2=Vp*t-(Vp/t * t2)/2 = 0,5 Vp*t

S= 1/2Vp*t
T=s/0,5Vp
t= 50m/0,5*10 m/s = 50/5s = 10 s

a= vp-vk/t
a=10m/s / 10s = 1m/s2
2009-12-15T22:16:35+01:00
Dane:
V0 = 10m/s
s = 50m
ΔV = V0 = 10m/s

a = ΔV/t //tworzymy układ równiań

s = (at^2)/2
s = [(ΔV/t) * t^2]/2
s = (ΔV*t)/2
ΔV*t = 2S
t = 2S/ΔV
t = (2*50m)/10m/s
t = 100m/10m/s
t = 10s

a = ΔV/t = (10m/s)/10s = 1m/s^2

Odp. Opóźnienie wynosi 1m/s^2