1. Oblicz skład % tlenku siarki, który stosunek masowy siarki do tlenu wynosi 2 do 3
2. Ile moli miedzi potrzeba do otrzymania 7 moli Cu2S
3. Ile gramów wody powstaje w redukcji 4g CuO wodoru
4. Ile dm3 chlorowodoru możemy otrzymać dysponując 15dm3 chloru
5. Oblicz masę 1,5 mola Cu2O
6. Oblicz jaką liczbę moli stanowią 2 dm3 tlenu odmierzonego w warunkach naturalnych
7. Jaką objętość zajmie w warunkach naturalnych 5g tlenu
Prosze o rozwiazanie bardzo to jest mi potrzebne na jutro

1

Odpowiedzi

2009-12-15T22:24:26+01:00
1. Oblicz skład % tlenku siarki, który stosunek masowy siarki do tlenu wynosi 2 do 3
SO₃ - 32 u + 48u = 80u
80u ------------ 100%
32 u ------------x
x = 40% ( siarka)

tlen - 60 %


2. Ile moli miedzi potrzeba do otrzymania 7 moli Cu2S
2Cu + S →Cu₂S
126 158
x 7
x = 6 moli
3. Ile gramów wody powstaje w redukcji 4g CuO wodoru
CuO + H₂ = Cu + H₂O
4g x
79g 18g
x = 0,9 g

4. Ile dm3 chlorowodoru możemy otrzymać dysponując 15dm3 chloru
Cl₂ + H₂ = 2HCl
15 x
71 73
x = 15,4

5. Oblicz masę 1,5 mola Cu2O
m = 9,03 * 10²³

6. Oblicz jaką liczbę moli stanowią 2 dm3 tlenu odmierzonego w warunkach naturalnych
32 - 22,4
x - 2
x = 0,7 mola

7. Jaką objętość zajmie w warunkach naturalnych 5g tlenu
Prosze o rozwiazanie bardzo to jest mi potrzebne na jutro

32 g - 22,4
5g - x

x = 3,5 dm3

1 1 1