Odpowiedzi

2009-09-10T17:37:03+02:00
1. do identyfikacji substancji.
2. Fizyczne:
stan skupienia,temperatura,topnienia, temperatura, wrzenia, barwa, smak, gęstość, rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach, wytrzymałość na uderzenia i zarysowanie, przewodnictwo elektryczne, zachowanie się w polu magnetycznym, kowalność, gęstość, lepkość,

Chemiczne:
Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach, skład chemiczny, toksyczność, palność, reaktywność, moc, stopień utlenienia
ciepło spalania, elektroujemność.

3. Stosunek masy m do objętości V: